Skip links

Miljömål

Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i de olika verksamheterna.

Gisle Billack AB har tre övergripande miljömål.

  • Effektivisera energiförbrukningen Gisle Billack AB ska effektivisera sin användning av energi genom att minska sin förbrukning av energi i form av el och bränslen per producerad produkt/tjänst.
  • Minska avfall, Gisle Billack AB ska arbeta för mindre avfall och ökad återvinning.
  • Minska kemikalier och farliga ämnen, Gisle Billack AB ska minska miljöpåverkan genom att kontinuerligt använda mer miljövänliga produkter i vår produktion.

Kontakta oss
Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.
Home
Account
Cart
Search