Skip links

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy definierar bolagets verksamhetsprinciper för miljöarbetet vilka förtydligas genom mål och handlingsplaner.
Vi ska, i samklang med finansiella mål och övriga verksamhetsmål, aktivt minimera vår miljöpåverkan och sträva mot ständig förbättring genom att:

  • Följa gällande lagstiftning.
  • Upprätta miljömål och mäta vår miljöpåverkan samt vidta åtgärder på samma sätt som vid uppfyllandet av övriga verksamhetsmål.
  • Arbeta proaktivt och förebygga föroreningar.
    Utbilda vår personal om verksamheten då kunskap är grunden för vårt miljöarbete.
  • Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av miljö, kvalitet och ekonomi.

Kontakta oss
Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.
Home
Account
Cart
Search